بازدید مدیر منطقه دو از نحوه جمع آوری زباله در سطح منطقه

بازدید مدیر منطقه دو از نحوه جمع آوری زباله در سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، آقای حفیظی مدیر منطقه در جمع رانندگان و ناظرین خدمات شهری، از روند جمع آوری زباله بازدید نمود.

 براساس این گزارش طی این بازدید آقای حفیظی ضمن تشکر از زحمات همه عزیزان دخیل در امر نظافت شهر ، وضعیت نظافت را نسبتاً مطلوب دانست و بر حفظ و تقویت وضعیت موجود تأکید کرد.

ضمناً رانندگان خودروهای حمل زباله نیز خواستار آسفالت مسیر گود زباله شدند.