بازدید مدیر منطقه دو از طرح توسعه بیمارستان دکتر مرتاض

بازدید مدیر منطقه دو از طرح توسعه بیمارستان دکتر مرتاض

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، مهندس کشفی مدیر منطقه به اتفاق جمعی از مسئولان منطقه از طرح توسعه بیمارستان دکتر مرتاض بازدید نمود.

در این بازدید که به اتفاق ریاست بیمارستان و مسئولین اجرائی آن صورت پذیرفت مهندس کشفی ضمن تشکر از فعالیتهای خالصانه و با درایت مدیریت بیمارستان و نیز پزشکان متعهد و متخصص آن ،  یکی از راههای توسعه اقتصادی شهر را فعالیت پزشکان خوش نام و با اخلاق شهر دانست و اظهار امیدواری کرد با تعامل بین بخشی راه ورود سرمایه گذاری در ایجاد کمپ های توریست درمانی ، با توجه به ثبت جهانی شهر یزد در استاندارد جهانی در بستری مناسب فراهم گردد.

در ادامه دکتر مرتاض با توضیحاتی درخصوص ادامه طرح توسعه بیمارستان مطالبی را عنوان نمود و اظهار داشت با کمک سازمانهای مربوطه و مساعدت شهرداری نسبت به ایجاد و تکمیل ساختمان های جدید بیمارستان اقدامات لازم پس از صدور پروانه انجام خواهد پذیرفت.

ایشان با تأکید بر رسالت شهرداری در خصوص رفع موانع توسعه فضاهای درمانی و بهداشتی و هر نوع سرمایه گذاری دیگر ، دیدگاه شهرداری منطقه را مثبت ارزیابی و در خصوص ایجاد مراکز پزشکی تخصصی و مدرن اعلام آمادگی نمود.