بازدید مدیر منطقه دو از حوزه استحفاظی

بازدید مدیر منطقه دو از حوزه استحفاظی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری مهندس کشفی مدیر منطقه به اتفاق مسئولین واحد خدمات شهری و اجرائیات منطقه از نواحی حریم منطقه بازدید نمود.

با عنایت به مراجعات و درخواستهای متعدد شهروندان از شهرداری منطقه در روزهای گذشته ،در این بازدید مهندس کشفی ضمن حضور در منطقه حریم شهر اعلام نمود هر گونه ساخت و ساز بدون مجوز در محدوده حریم مناطق شهری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد وی خاطر نشان ساخت تمام همت خود را درخصوص بررسی دقیق حریم محدوده منطقه دو و خط تدقیق آن با شهر حمیدیا انجام خواهد داد تا حقی از مالکین ضایع نگردد.

شایان ذکر است منطقه دو با مساحت تقریبی 2300 هکتار بیشترین و بزرگترین حریم شهری را دراختیار و کنترل دارد.