بازدید مدیر منطقه دو از تعدادی از پروژه های سطح منطقه

بازدید مدیر منطقه دو از تعدادی از پروژه های سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، مهندس کشفی مدیر منطقه به اتفاق مسئول اداره فنی و عمرانی منطقه از روند اجرای پروژه های عمرانی سطح منطقه بازدید نمود.

مهندس کشفی مدیر منطقه دوضمن تشکر از تلاش کلیه همکاران در حوزهای مختلف ، سرعت عمل و دقت را از شاخصه های فعالیت مشترک منطقه  دو عنوان نمود.

 شایان ذکر است در بازدیدی که از درمانگاه خاتم الانبیاء انجام شد، مقرر گردید تخریب دیوار قدیمی توسط شهرداری انجام شود و در ادامه بازدید پروژه  بهسازی رودخانه مرکزی، پیگیریهای لازم درخصوص روشنایی و همچنین آسفالت پیاده رو آن مورد تأکید قرار گرفت.همچنین در بازدید از پروژه پیاده روسازی خیابان کاشانی، مقرر شد احداث پل توسط پیمانکار انجام شود و بازدید از پروژه احداث پارکینگ بر معبر میدان شهدای محراب که خواستار تسریع در اجرا و تکمیل پروژه مذکور شد.