بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداریزد از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 2

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداریزد از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 2
 
اعضای شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 2 بازدید کردند .
رییس وجمعی ازاعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار یزد جناب آقای مهندس عظیمی زاده ،مدیر عامل سازمان عمران شهرداری و شهردار منطقه دو یزد  از  طرحها وپروژه های عمرانی منطقه به مدت 5/1 ساعت بازدید کردند. در ابتدا از حصارکشی اراضی اطراف میدان امام حسین(ع) که با صرف هزینه بالغ بر 000/000/700 ریال وبه مدت یک ماه  که با دیوارهای بتونی مسلح پیش ساخته مورد بهره برداری قرار گرفته است بازدید بعمل آوردند. شایان ذکر است از مزایای اجرای این طرح تنوع در طرح و رنگ وقابلیت جا بجایی ونصب در محل دیگر ونیزهمزیستی با محیط زیست می توان عنوان نمود.
دیگر پروژهه مورد بازدید  ساماندهی رودخانه مرکزی جنب بنیاد شهید واقع در بلوار ایت الله شهیدبهشتی، بود که این پروژه با صرف هزینه بالغ بر000/000/700/2 ریال توسط پیمانکاری سازمان همیاری شهرداری ها و کارفرمایی معاونت فنی عمرانی شهرداری یزد در حال اجراست . 
   بازدید  بعدی آزاد سازی و عملیات عمرانی 30 متری خاتم  بود که این مسیر در امتداد میدان قرآن در حال آماده سازی است که پس از اتمام این طرح خیابان ایت الله کاشانی را به بلوار مدرس متصل می نماید توضیح اینکه این پروژه توسط پیمانکار سازمان عمران شهرداری و با هزینه بالغ بر 000/000/700/5 ریال در حال اجرا میباشد .
 طرح بعدی که مورد بازدیدقرار گرفت ،آزاد سازی و عملیات عمرانی میدان امام رضا (ع)  بود که این پروژه  به صورت توافقی در اراضی متعلق به ورثه مرحوم پاکنژاد  در دست اقدام است . با اجرای این پروژه شهرک مشاغل فنی از حالت بن بست خارج و به بلوار دهه فجر متصل خواهد شد لازم بذکر است در ازاء غرامت در مسیر باقی مانده پلاک تغییر کاربری انجام گرفته بالغ بر  000/000/000/14 ریال هزینه صرف شده است. در ادامه پس از زیارت آرامگاه همسر اشرف آهنگر از مجموعه جوی هرهر (قبرستانهای متروکه باز سازی شده )و فرهنگسراي بهمن (واقع در محل کشتارگاه قدیم) نیز بازدید بعمل آمد.
مهندس امین مقدم  شهردار منطقه دو پیرامون روند اجرای طرح ها و پروژههای مورد بازدید قرار گرفته توضیحات لازم را ارائه دادند.
همچنین آقای فقیه خراسانی رییس شورای اسلامی  و همراهان  ضمن تشکر از زحمات شهردار منطقه دوکه با تلاش خستکی ناپذیردر روند اجرای پروژه ها را دنبال میکنند بر تسریع در اجرای فعالیت های عمرانی تاکید کرد.