بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های سطح منطقه

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری ریاست شورای اسلامی شهر و تنی چند از اعضای شورا از پروژه های عمرانی و املاک منطقه بازدید نمودند.

مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر در این بازدید عنوان نمود کلیه بودجه عمرانی منطقه با برگزاری مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط قرار گرفته و درمجموع با پیشرفت فیزیکی 65 درصد ، اکثر این پروژه ها که شامل بازپیرائی پارکهای درون محله ای ،نصب سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت معابر و نیز پیاده رو سازی در سطح منطقه دو است در حال انجام می باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که بتوانیم به ارتقاء کیفیت ساخت و ساز سطح منطقه دو کمک شایانی نمائیم.

در این بازدید بوستان فخار ، خانه گلکار و پارک حسن آباد مورد بازدید قرار گرفت.