ایــمنی مـحورهای بـحرانی بـا اجرای طرح اصــلاح هـندسی مناسب

ایــمنی مـحورهای بـحرانی بـا اجرای طرح اصــلاح هـندسی مناسب

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو یزد کار اصلاح هندسی بلوار امام جعفر صادق به اتمام رسید.

عملیات عمرانی مذکور شامل تخریب سنگ جدول،خاکبرداری،جدولگذاری با مصالح استاندارد با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک با هماهنگی با معاونت امور زیربنائی و حمل و نقل شهری  می باشد.

مهندس کشفی مدیر منطقه 2 تصریح کرد: تقاطع ها، بخش اجتناب ناپذیر شبکه معابر شهری می باشند که به دلیل وجود جریان های ترافیکی در محورهای مختلف، از جمله نقاط حادثه خیز به شمار می روند.

وی با اشاره به احتمال وقوع تصادفات در تقاطع های همسطح، افزود: ریشه این تصادفات را می توان در مسائل مختلفی جستجو نمود و بهترین شاخص برای کنترل مسائل ترافیکی را بایستی در اجرای طرح های هندسی و آرام سازی و ایمن سازی خلاصه نمود که با اصلاح آن در موارد ضروری به بهبود وضعیت ترافیک منطقه کمک و ضریب ایمنی تردد شهروندان افزایش خواهد یافت .

خاطر نشان می سازد با اعتباری بالغ بر 4/000/000/000 میلیارد ریال ، محل های حادثه خیز در سطح منطقه دو در سال جاری اصلاح هندسی خواهد شد.