ایجاد پـارک حاشیه ای در محل مریم آباد

ایجاد پـارک حاشیه ای در محل مریم آباد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری و با حضور معتمدین محل و متولی زمین موقوفه واقع در مریم آباد طرح ایجاد پارک حاشیه ای در این محله کلید خورد.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو ضمن تشکر از حضور حاضرین در جلسه ابراز امیدواری نمود با حفظ حقوقات وقف و متولی آن و همکاری اهالی و پس از طی مراحل کارشناسی بتوانیم در ایجاد فضای سبز دلنشین و درخور شأن مردم خوب و ولایت مدار محله مریم آباد داشته باشیم.