ایجاد دسترسی جدید به قطعه شهدای گمنام

ایجاد دسترسی جدید به قطعه شهدای گمنام

عملیات عمرانی پروژه احداث دسترسی جدید به قطعه شهدای گمنام واقع در خلدبرین با تخصیص اعتباری بالغ بر 1/750/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد آغاز گردید.

عملیات عمرانی فوق شامل جمع آوری نخاله های ساختمانی، زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت در مسیری به مساحت تقریبی 4800 متر مربع می باشد.   

رئیس واحد فنی عمرانی منطقه دو اظهار داشت عملیات مذکور به منظور احداث راه دسترسی مناسب و ایمن به قطعه شهدای گمنام درحال اجرا می باشد. 

 شایان ذکر است پس از تکمیل مسیر فوق پیاده رو سازی حاشیه مسیر در دستور کار واحد فنی عمرانی منطقه قرار دارد .