اهـرم های قـانونی در جـهت زیـبا شـدن نـمای شـهر

اهـرم های قـانونی در جـهت زیـبا شـدن نـمای شـهر

دیوار پیش ساخته یک گزینه ایده آل برای جایگزینی مصالح ساختمانی اعم از آجر سیمان در جهت حصار کشی سریع زمین های بدون حصار در سطح شهر میباشد.

کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور صورت گرفت افزود جهت زیبا شدن نمای شهر از دیوارهای پیش ساخته استفاده می گردد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، امید دهقانیزاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه در این زمینه یاد آور گردید نسبت به زمین یا بنا‌های مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در خیابان یا کوچه قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری حسب وظیفه قانونی خود به مالک اخطار می دهد ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه باشد اقدام کند در صورت استنکاف مالک شهرداری براساس اولویت و درخواست های مردمی و در جهت حفظ زیبایی و پاکیزگی امنیت و نمای بصری شهری اقدامات خود را انجام و با هزینه بالا سری 15% از مالک در هنگام مراجعه اخذ می نماید.

وی متذکر شد هرگونه انجام معامله و یا ساخت و ساز بر روی زمین هایی که شهرداری آنها را حصار می نماید انجام نخواهد گردید.

وی خاطر نشان کرد :این دیوارهای پیش ساخته گامی درجهت ارتقای زیبایی و هویت شهر می باشد که ارمغان  آرامش ،برای محله هایی است که در حسرت پالایش روان خود مانده اند