انجام تست رایگان غربالگری فشارخون در شهرداری منطقه دو وناحیه تاریخی

انجام تست رایگان غربالگری فشارخون در شهرداری منطقه دو وناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو همزمان با هفته سلامت و با هدف ارتقای سلامت حوزه شهرداری تیم پزشکی اعزامی از مرکز بهداشت شهرستان یزد امروز شنبه 1392/01/24در محل شهرداری منطقه دومستقر شد.

مهندس امین مقدم شهردار منطقه دو با بیان این که در شعار امسال سازمان بهداشت جهانی" فشار خون را جدی بگیریم "آمده است، بران شدیم  با هدف آگاه سازی افراد نسبت به این بیماری مهم ، برابر هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان یزد یک تیم پزشکی  در محل شهرداری منطقه دو و ناحیه تاریخی مستقر تاسلامت کارکنان را پایش نمایند.

امین مقدم با بیان این که کار در شهرداری با فشار و استرس زیادی همراه است افزود : پزشکان نیز استرس را یکی از عوامل بستر ساز فشار خون عنوان می کنند و به همین دلیل باید سلامت همکاران ما در این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد.

درپایان مدیر منطقه از همکاری صمیمانه تیم پزشکی اعزامی از مرکز بهداشت شهرستان یزد تقدیر وتشکر نمودند.