آموزش فرهنگ شهروندی سرلوحه خدمات شهری

آموزش فرهنگ شهروندی سرلوحه خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری جلسه توجیهی پیمانکار خدمات شهری و همکاران واحد خدمات در دفتر کار مدیر منطقه دو تشکیل گردید.

مهندس کشفی ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر در جلسه خدمت گزاری به مردم فهیم و شهروندان خوب نواحی مختلف منطقه دو را از وظایف اصلی شهرداری عنوان نمود و بیان کرد با آموزش فرهنگ خدمات شهری و با دقت و انضباط در امر جمع آوری زباله های منازل و رفت و روب معابر اصلی و درجه یک و دو می توانیم شهری زیبا ، پاک و شایسته نام یزد جهانی داشته باشیم.

در ادامه مهندس حیدر خانی مدیر عامل شرکت خدماتی منطقه ضمن بیان دیدگاههای خود ومشکلات بعضی از نقاط مربوط به منطقه اعلام نمود با تمام توان درخدمت خدمات رسانی به منطقه دو خواهد بود. تشکیل کارگروه ویژه خدمات جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت این واحد ازتصمیم گیریهای جلسه بود.