امــلاک خـلیج فـارس در اولـویت آزاد سـازی قـرار گرفـت

امــلاک خـلیج فـارس در اولـویت آزاد سـازی قـرار گرفـت

با پیگیری شهرداری منطقه دو و هماهنگی با معاونت محترم امور زیربنائی جلسه ای با حضور نماینده اداره راه و شهرسازی استان در دفتر کار معاونت امور زیربنائی برگزار و درخصوص نحوه آزاد سازی پلاکهای موجود در مسیر بحث و تبادل نظر گردید.

به نقل از محسن دهقان مسئول واحد املاک منطقه ، تعامل دستگاه اجرایی و تصمیم گیر استان را در روند تسریع پروژه های عمرانی و آزاد سازی شهرداری مثبت قلمداد نمود و خواستار پیگیری ویژه از طریق این سازمان ها مخصوصاً اداره راه و شهرسازی استان یزد گردید

مهندس اسلامی نماینده اداره راه و شهرسازی ضمن بررسی درخواست شهرداری و توضیحات کارشناسان حاضر در جلسه قول مساعد و پیگیری موضوع را در اسرع وقت اعلام نمود و مقرر گردیداز طریق اداره املاک مشکلات آزاد سازی پروژه پیگیری گردد.

در ادامه مهندس حاجی رضائی رئیس اداره املاک شهرداری نیز که در جلسه حضور داشت توضیحاتی را در روند اجرایی شدن آزاد سازی املاک ارائه نمود.