آمـادگی خـادمان شـهر در پیشواز از زمستان

آمـادگی خـادمان شـهر در پیشواز از زمستان

طرح مانور زمستانی ستاد بحران شهرداری منطقه 2 با حضور مدیرمنطقه و کلیه اعضای اصلی و فرعی ستاد بحران و نیروهای امانی شهرداری با هدف نمایش توان عملیاتی به طور نمادین برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومي شهرداری منطقه 2، مهندس کشفی در مانور ستاد بحران شهرداری منطقه2 با اشاره به در پيش بودن بارش‌هاي زمستاني تاكيد كرد: عمليات زمستاني نيازهاي خاصي دارد و بايد آمادگي لازم فراهم باشد.

وي گفت: با توجه به چالش های قبلی در بعضی از فصول زمستان لزوم حفظ و ارتقاي آمادگي دستگاه‌هاي متولي و هماهنگی با مناطق شهرداری را ضروری تر کرده است.

علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تشکر از توجه ویژه مدیر منطقه نسبت به آمادگی تیم خدمات رسان شهرداری افزود در عمليات زمستاني هرگونه خدمات رساني نيازمند بازگشايي مسير و معابر است که بعد از این مانور، ستاد عمليات زمستاني منطقه به صورت منظم جلسات خود را برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور ارزیابی آمادگی منطقه، این مانور با رویکرد آماده سازی نیروهای امانی و خدماتی، بررسی وسایل و ادوات مورد نیاز ، رفع کمبودهای شهرداری منطقه2 انجام شده است.