آمـاده سـازی ورودی جـنوبی یزد جـهت استقبال از بـهار

آمـاده سـازی ورودی جـنوبی یزد جـهت استقبال از بـهار

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو از فعالیتهای واحدهای مختلف شهرداری در ورودی جنوبی بازدید به عمل آمد .

 در این بازدید که با حضور مدیر منطقه دو و واحدهای مختلف شهرداری منطقه انجام شد بر تسریع انجام پاکسازی مسیر و جمع آوری نخاله ها تأکید گردید.

مهندس کشفی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی برای خدمت ارزنده به مسافران نوروزی گفت خدمت رسانی به مسافران نوروزی فرصتی برای نمایش مهمان نوازی مردم یزد است.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به اینکه عملکرد واحدها باید عملکردی روبه پیشرفت باشد فعالیتهای آنها باید به گونه ای انجام گردد که نوروزی خاطره انگیز در ذهن شهروندان مسافران و گردشگران تداعی کند.

مهندس کشفی درخصوص استقبال شایسته از مسافران نوروزی گفت : کمیته های استقبال ، اسکان ، زیبا سازی ، امنیتی و درمان ،پشتیبانی ، حمل و نقل و سوخت همچون سالهای گذشته و با هماهنگی انجام شده توسط ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری یزد ، پیش بینی گردیده و وظایف هر گروه براساس صورتجلسات قبلی در حال پیگیری می باشد.