آمـاده بـاش شـهرداری مـنطقه دو بـرای بـارش های پـائیزی

آمـاده بـاش شـهرداری مـنطقه دو بـرای بـارش های پـائیزی

با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات انجام‌شده این شهرداری برای بارش‌های پاییزی آمادگی دارد و نیازمند مشارکت شهروندان است.

 کشفی مدیر منطقه 2 شهرداری در این راستا گفت از ابتدای فصل پاییز و همزمان با آغاز بارندگی های فصلی، اکیپ های خدماتی در آماده باش کامل هستند و طی بارندگی های اخیر اقدام به جلوگیری از آبگرفتگی و پاکسازی جوی ها و آبرو های سطح منطقه نموده اند تا مشکلی برای تردد شهروندان عزیز پیش نیاید.

وی خاطر نشان ساخت بیشترین آبگرفتگی های منطقه دو مربوط به مناطق حاشیه ای شهر بوده که با تلاش مستمر و با همه توان کارکنان شهرداری منطقه دو، برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 " علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه یاد آور گردید مجموعه شهرداری منطقه آمادگی کامل برای بارش باران‌های پاییزی دارد و اقدامات خوبی را نیز برای بالا بردن این آمادگی انجام داده است.

با اقدامات صورت گرفته در راستای رفع آب گرفتگی درسطح منطقه، خوشبختانه مشکل خاصی گزارش نشده است.

شایان ذکر است علی‌رغم شدت بارش در روزهای اخیر، با حضور به موقع نیروهای خدماتی و هدایت آب های سطحی، تردد به صورت عادی  ادامه دارد.