اقـدامات پیشگیرانه تفکیک غیر مجاز ، کاهش ساخت و ساز های بی پروانه

اقـدامات پیشگیرانه تفکیک غیر مجاز ، کاهش ساخت و ساز های بی پروانه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو از ابتدای سال جاری با هدف صیانت از حقوق شهروندی و نظم‌بخشی به ساخت و سازهای شهر اقدامات قابل توجهی را در این زمینه انجام گردیده است.

تفکیک اراضی، یکی از شایع‌ترین تخلفات در حوزه شهرداری‌ها است که شهرداری منطقه دو در این زمینه اقدام به جلوگیری از تفکیک اراضی کرده است.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات افزود: تصرف کوچه نیز یکی دیگر از تخلفات مهمی است که در این زمینه رفع اثر شد.

وی گفت: این تفکیک اراضی غیر مجاز در محدوده شهر رفع اثر گردید که در صورت عدم برخورد قاطع افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله پیامد فعالیت این کار محسوب می شود.