آغاز عملیات پیاده رو سازی در شهرک مشاغل مزاحم شهری

آغاز عملیات پیاده رو سازی در شهرک مشاغل مزاحم شهری

مهندس امين مقدم شهردار منطقه دو عنوان نمود : با عنايت به مصوبات شوراي اسلامي شهر و دستور شهردار محترم و درپي بازديد مشترك اعضاي محترم شوراي اسلامي و مديران شهرداري براي بهبود وضعيت و ساماندهي شهرك مشاغل مزاحم شهري شهرداري منطقه دو اقدام به بهسازي و مرمت پياده رو ها و همچنين اصلاح سنگ جداول مربوط به رفيوژ مياني و جويهاي شهرك مذكور نمود.

شايان ذكر است از آغاز اجراي اين پروژه قريب 7000 متر مربع پياده روسازي با صرف هزينه بالغ بر 84000000 ريال انجام گرفته است . توضيح اينكه كل پروژه در دست اقدام 20000 متر مربع است كه 2000000000 ريال برآورد هزينه شده است .

مهندس امين مقدم شهردار منطقه دو اظهار داشت از جمله طرحهاي مورد نظر براي اصلاح هندسي تقاطعات و بهبود عبور و مرور در اين منطقه و به منظور اصلاح دسترسي به شهرك مذكور اجراي ميدان در ورودي شهرك از بلوار امام رضا (ع) و اصلاح دسترسي از شهرك به بلوار دهه فجر است .