آغاز عملیات پروژه پیاده روسازی بلوار دهه فجر

آغاز عملیات پروژه پیاده روسازی بلوار دهه فجر

به گزارش روابط عمومی منطقه دو با اختصاص اعتباری به مبلغ 3/750/000/000 ریال عملیات عمرانی پیاده روسازی بلوار دهه فجر آغاز شد.

 از آنجایی که خدمات رسانی و تسهیل عبور و مرور شهروندان در معابر سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و ساخت پیاده روها از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد می باشد. به همین منظور منطقه دو شهرداری یزد با استفاده از مصالح استاندارد و در نظرگرفتن مسیردوچرخه و همچنین مسیر مخصوص عبور نابینایان و معلولین اقدام به همسطح سازی مسیر نموده است.

شایان ذکر است که مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده رو یکی از مباحث اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده ونقش برجسته ای دارد و همچنین پیاده روهای استاندارد که قابلیت پیاده روی مطمئن برای شهروندان را داشته باشد می تواند باعث ایجاد بسیاری از تعاملات مثبت بین شهروندان شود.