آغاز عملیات پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان مهدی

آغاز عملیات پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان مهدی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی پروژه پیاده رو سازی باند جنوبی خیابان مهدی از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 1/500/000/000 میلیون ریال آغاز گردید.

از آنجایی که تأمین امنیت جانی شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر، یکی ازمهم ترین وظایف شهرداری ها محسوب می شود به همین دلیل بازسازی و ساخت پیاده روها از جمله فعالیت های مستمر در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد که در حال حاضر پیاده روسازی خیابان مهدی توسط شهرداری منطقه تحت نظارت اداره فنی و عمرانی با استفاده از مصالح استاندارد و در نظر گرفتن مسیر جهت عبور نابینایان با هدف تسهیل در تردد شهروندان بویژه معلولین به جهت همسطح سازی مسیر در دست اقدام می باشد.

شایان ذکر است که در حال حاضر پیاده روهای حد فاصل خیابان اشترزاده تا تقاطع بلوار عاصی زاده در دست اقدام می باشد که با تکمیل مسیر مذکور و در صورت  تأمین بودجه ادامه مسیر تا میدان خاتمی فرش خواهد شد.