آغاز عملیات پروژه اجرای نوار سبز بلوار مدرس

آغاز عملیات پروژه اجرای نوار سبز بلوار مدرس

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی پروژه اجرای نوار سبزواقع در بلوار مدرس حد فاصل خیابان صحرا تا میدان شهدای محراب از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 1/450/000/000ریال آغاز گردید.

 عملیات مذکور شامل تخریب آسفالت پیاده رو، جدولگذاری ، پیاده رو سازی ، خاکبرداری و اجرای شفته آهک و نصب سنگ جدول و کفسازی مسیر با مصالح استاندارد شامل موزائیک و کفپوش بتنی جهت بهسازی و تسهیل در تردد شهروندان و همچنین در نظر گرفتن یک ردیف موزائیک مخصوص نابینایان و مسیر عبور دوچرخه انجام خواهد شد.