آغاز عملیات عمرانی پارک نواری ، واقع در بلوار مدرس

آغاز عملیات عمرانی پارک نواری ، واقع در بلوار مدرس

عملیات عمرانی احداث پارک نواری واقع در بلوار مدرس جنب دبیرستان صفیه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست هزار ریال در دستور کار واحد عمران منطقه دو قرار گرفت.

احمد زکی زاده مسئول واحد عمران منطقه دو اظهار داشت : جهت رفاه و بهره برداری اهالی مهدی آباد پارک مذکور در زمینی به مساحت 3000 متر مربع وبا پیشرفت فیزیکی 30درصد و با هزینه اجرایی 000/000/200/1ریال در حال احداث    می باشد که تا دو ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.