آغاز روکش آسفالت خیابان شهید چمران

آغاز روکش آسفالت خیابان شهید چمران
در ادامه روکش و ترمیم آسفالت خیابانهای سطح منطقه دو روکش آسفالت خیابان شهید چمران که به دلیل حفاری های متعدد توسط دستگاههای خدمات رسان به شدت دچار آسیب شده بود با تلاش شهرداری منطقه دواز دو روز قبل آغاز شد . مهندس امین مقدم شهردار این منطقه اظهارداشت : پروژه آسفالت معابرسطح منطقه بعد از اتمام حفاری های صورت گرفته بطور جدی در حال انجام است که درابتدا خیابانهایی همچون شهید بنافتی زاده- خیابان مهدی – بلوار دهه فجر(فاز اول)خیابان شهدای حسن آبادو برخی از کوچه های سطح منطقه روکش آسفالت شد.مهندس امین مقدم در ادامه عنوان کرد: چند اکیپ فعال در سطح منطقه عملیات آسفالت را انجام خواهند داد که مهمترین آن روکش آسفالت خیابان شهید چمران است که در حال انجام میباشد.ایشان ضمن درخواست همکاری از کسبه و صاحبان مغازه در خیابان چمران عنوان کرد روکش آسفالت این خیابان که به طول1000مترو عرض 15متروبه مساحت15000متر مربع می باشد با هزینه بالغ بر 000/000/900/1ریال درحدود یک هفته به طول خواهد انجامید.
درادامه مهندس امین مقدم افزود عملیات جدولگذاری وآسفالت خیابان دانش و فتاح در مسیر آپارتمانهای مهر  از چند روز پیش آغاز گردیده است.