آغاز بازپیرائی معابر اصلی و بلوارهای سطح منطقه دو

آغاز بازپیرائی معابر اصلی و بلوارهای سطح منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری ؛ عملیات نظم دهی و ساماندهی تابلوهای شهری با هدف بازپیرایی و زیبا سازی منظر شهری با همکاری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری آغازگردید.

صفدر پور رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری هدف از هرس درختان را جلوگیری از پیچدگی و خمیدگی درختان عنوان کردو گفت: این اقدام در راستای رشد بهتر درختان و فرم دهی آنها انجام می شود و در حفظ زیبایی و سیمای شهری نیز بسیار تاثیر دارد.

در ادامه کشفی ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی مهندس صفدر پور و همکاران ایشان در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ابراز امیدواری نمود با توجه به تأکید شهردار محترم درخصوص داشتن شهری زیبا و با فضای سبزی زنده و شاداب داشته باشیم.

مقرر گردید با توجه به شروع عملیات عمرانی و بازپیرائی جداول و باغچه ها در خیابان آیت الله کاشانی ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری پس از طی مراحل قانونی نسبت به اخطار جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز اقدامات قانونی خود را به عمل آورد .

وی در پایان شهری سرشار از شور و نشاط و شادمانی را برای تمامی شهروندان آرزو نمود و خواستار همکاری شهروندان در ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری شد.