آغاز بازسازی و روکش آسفالت خیابان شهدای حسن آباد

آغاز بازسازی و روکش آسفالت خیابان شهدای حسن آباد
مهندس امین مقدم شهردار منطقه دو اعلام کرد: در راستای ساماندهی ،بهسازی و تسهیل عبور و مرور وسائل نقلیه عملیات روکش آسفالت خیابانها ،عملیات زیرسازی و روکش آسفالت خیابان شهدای حسن آباد آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومی امین مقدم اضافه کرد: آسفالت  این خیابان که حدود  20 سال قبل انجام شده بود به دلیل قدمت بالا،حفاریهای صورت پذیرفته ونیز تردد زیاد در این مسیروعدم وجود پیاده رو مناسب وایمن جهت عبور عابرین، زیر سازی ،جدولگذاری وروکش آسفالت مجدد آن در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری بعمل آمده ودر پاسخ به درخواست و مطالبات بحق شهروندان این مهم در حال انجام است.  شایان ذکر است این خیابان به طول حدود1100متر می باشد که حدود 2200 متر طول در آن جدول گذاری در حال انجام است . همچنین میزان 1375 تن آسفالت برای روکش این خیابان مصرف شده است و اعتبار ریالی مصرفی برای بهسازی این خیابان حدود 000/000/ 209 تومان در نظر گرفته شده است.