اعـلام همکاری بانک قوامین با شهرداری منطقه دو

اعـلام همکاری بانک قوامین با شهرداری منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد جمعی از کارشناسان حقوقی و اعتباری بانک قوامین استان با حضور در دفتر کار مدیر منطقه دو در جهت مساعدت درخصوص ضمانتنامه های بانکی و صدور تسهیلات ویژه جهت پیمانکاران منطقه اعلام آمادگی نمودند.

کشفی مدیر منطقه دو ضمن تشکر از حضور نمایندگان بانک قوامین ، این بانک را یکی از بهترین بانکهای کشور درخصوص خدمات رسانی و همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد با تحقق طرح پیشنهادی این بانک بتوانیم در جهت پیشرفت و آبادانی شهر جهانی یزد و نیز رفع مشکل پیمانکاران گام مؤثری برداریم .

در ادامه مقرر گردید جلسه ای با حضور پیمانکاران و کارشناسان بانک قوامین جهت بررسی طرح پیشنهادی و انجام آن در منطقه دو اقدام لازم بعمل آید.