اصلاح هندسی تقاطع خیابان چمران به خیابان سلمان جنوبی

اصلاح هندسی تقاطع خیابان چمران به خیابان سلمان جنوبی

 

 عملیات‌‌اجرایی پروژه احداث ‌راستگرد خیابان چمران به خیابان سلمان جنوبی کلیک خورد.
رئیس اداره فنی و عمرانی شهرداری منطقه دو، ضمن اعلام خبرفوق افزود: متعاقب تکمیل عملیات خاکبرداری، کار احداث دیوارحائل در بخش‌ جنوبی این مسیر در دستور کارقرار گرفت و به‌زودی عملیات خاکریزی و تثبیت بستر آغازمی‌شود.
مهندس حاجی رضایی درتشریح پیشرفت این طرح افزوداین راستگرد به طول 100 مسیر خیابان چمران را به خیابان سلمان جنوبی  مرتبط می‌سازد، که هزینه آزاد سازی ،سنگ جدول و جابجایی تاسیسات آن بالغ بر 000/000/2000 ریال در نظر گرفته شده است.