اصلاح تقاطع کوچه 41 بلوار دانشجو با کوچه دانشگاه علم و هنر

اصلاح تقاطع کوچه 41 بلوار دانشجو با کوچه دانشگاه علم و هنر

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات عمرانی اصلاح هندسی تقاطع کوچه 41 بلوار دانشجو با کوچه دانشگاه علم و هنر با تخصیص اعتباری بالغ بر 200/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد آغاز شد.

اقدام یاد شده شامل زیرسازی، تخریب آسفالت وخاکبرداری است که با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک در محل مذکور درحال انجام می باشد.

در این راستا تخریب و نصب سنگ جدول به طول 480 متر و با هدف زیبا سازی منظر شهری به پایان رسید،که دسترسی مناسب و ایمن شهروندان به بلوار دانشجو را تسهیل نموده است.