اصـلاح هـندسی مـناسب راهـکار عملیاتی در جلوگیری از حوادث ناگوار

اصـلاح هـندسی مـناسب راهـکار عملیاتی در جلوگیری از حوادث ناگوار

روان سازی جریان های ترافیکی یکی از مهمترین روش های موثر در بهبود کیفیت زندگی شهری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 به نقل از امید دهقانی زاده رئیس فنی عمرانی منطقه از آغاز اصلاح طرح هندسی خیابان فروردین خبر داد و افزود:  هدف نهایی از اصلاح طرح هندسی ، تامین دسترسی و ایمن سازی ، مسیر خودروهای عبوری و تسهیل تردد می باشد.

وی اظهار کرد: در تمام شهرها، تصادفات ترافیکی از عمده مشکلاتی است که ایمنی عمومی شهروندان را به خطر انداخته و تهدید می کند به علاوه خسارات جانی و مالی ناشی از آن، همواره یکی از عوارض ناگوار حمل و نقل در جوامع امروزی است و در این راستا به منظور ارتقای ایمن سازی معابر و کاهش ترافیک و سهولت تردد وسایل نقلیه و شهروندان، این منطقه اقدام به اجرای طرح اصلاح هندسی در خیابان فروردین کرده است.

دهقانی زاده با اشاره به اینکه این عملیات در حال اجرا است، گفت: عملیات عمرانی مذکور شامل تخریب سنگ جدول،خاکبرداری،جدولگذاری با مصالح استاندارد با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک با هماهنگی می باشد وانجام عملیات اصلاح هندسی به منظور ساماندهی وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه و ارتقاء ایمنی تردد عابران پیاده و تامین رضایت شهروندان صورت می گیرد.

رئیس اداره فنی عمرانی منطقه افزود: از آن جایی که یـک طراحی و اصلاح هندسی صحیح در معابر شهری، بسیاری از مشکلات توسعه‌ای و زیست محیطـی و معضـلات روانـی و اجتماعی را در شهر کاهش می‌دهد، امروزه بیش از پیش نیاز به اجرای طرح های هندسی در سطح شهر دیده می‌شود.