آسفالت خیابان خیام شرقی

آسفالت خیابان خیام شرقی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری روکش آسفالت خیابان خیام شرقی حد فاصل تقاطع خیابان خرمشهر به سمت خیابان فروردین با مساحت 3600 متر مربع انجام شد.

تقاطع مذکور در مرکز محله حسن آباد قرار دارد که طی سال جاری از نظر ترافیکی اصلاح و آسفالت آن نیز نوسازی شد.

از آنجایی که تسهیل عبور و مرور شهروندان در سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و روکش آسفالت معابر از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد می باشد .