آسفالت تعدادی دیگر از کوچه های محله حسن آباد

آسفالت تعدادی دیگر از کوچه های محله حسن آباد
 
کوچه های 1 تا 7 خیابان شهید احمد حسینی نصرت آبای واقع در شهرک اتوبوسرانی آسفالت شد .
به دنبال ادامه اجرای طرح آسفالت معابرمحله محروم حسن آباد  شهرداری منطقه دو اقدام به آسفالت کوچه های شماره 1 تا 7 خیابان شهید احمد حسینی نصرت آبای واقع در شهرک اتوبوسرانی در این محله نموداست .
مهندس حاجی رضایی رئیس اداره فنی عمرانی منطقه دو اظهار داشت این پروژه با هزینه بالغ بر 000،000،020،1 ریال در مساحت 8500 متر مربع در حال انجام می باشد .
ایشان چشم انداز این طرح ها راسهولت ایاب وذهاب شهروندان و توسعه و بهبود ترافیک و منظر شهری عنوان نمود و بیان داشت همه تلاش خود را برای رشد و توسعه منطقه محروم حسن آباد  بکار خواهیم گرفت.