آسـفالت مـعابر تــجلی بـخش نـماد کـالبدی شـهر

آسـفالت مـعابر تــجلی بـخش نـماد کـالبدی شـهر

آسفالت معابرخاکی و روکش آسفالت بلوار مدرس و خیابان ساختمانهای مسکن مهر و مدارس اطراف آن انجام گردید که اعتبار این پروژه 1/250/000/000ریال می باشد.   

از آنجایی که تسهیل عبور و مرور شهروندان در سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و روکش آسفالت معابر از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد می باشد .

امید دهقانی زاده رئیس فنی و عمرانی منطقه اشاره نمود: سایر محلات منطقه نیز در این طرح قرار گرفته و خوشبختانه  با تلاش همکاران گرامی این معاونت، آسفالت ریزی به سرعت انجام خواهدشد.

 کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور انجام شد با بیان اینکه تسریع در اتمام این عملیات از سوی شهرداری منطقه در راستای ارتقای آسایش شهروندان در دستور کار است افزود: برنامه ریزی های لازم به منظور نظارت دقیق بر سرعت و کیفیت اجرای عملیات فوق توسط پیمانکار صورت گرفته است

.