اسـتقرار ایـستگاه پایش سلامت در شهرداری منطقه2

اسـتقرار ایـستگاه پایش سلامت در شهرداری منطقه2

ایجاد ایستگاه پایش سلامت در شهرداری منطقه2 کلید خورد.

کشفی مدیر منطقه 2  در این راستا افزود: یکی از وظایف شهرداری کمک به سلامت اجتماعی و شادی و نشاط همشهریان است که با بازپیرائی پارکها و نصب وسایل بدنسازی در سطح پارکهای منطقه در حال اجرا می باشد.

وی با تأکید به اینکه در دین مبین اسلام به سلامت فردی و اجتماعی تأکید گردیده ، رسالت شهرداری ها را در این مورد سنگین تر می نماید که تمام تلاش منطقه در ایجاد پارکهای جدید و نگهداری پارکهای موجود است.

شایان ذکر است جهت نصب ترازوهای دیجیتالی در سطح پارکهای بزرگ منطقه یک ترازوی دیجیتالی به صورت آزمایشی در کنار درب ورودی منطقه 2 جهت استفاده عموم نصب گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه افزود: به‌منظور  ارائه خدمات سلامتی به پرسنل شهرداری منطقه 2 و مراجعه کنندگان، این دستگاه برای اولین بار در سطح منطقه 2 شهرداری نصب و در صورت جواب دادن در پارکها نیز نصب خواهد شد.