اسـتقبال شـهرداری منـطقه دو از بهار طبیعت با برگزاری برنامه های درختکاری

اسـتقبال شـهرداری منـطقه دو از بهار طبیعت با برگزاری برنامه های درختکاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مهندس کشفی در مراسم کاشت درخت شرکت کرد .

  در این مراسم مدیر منطقه دو با هدف ترویج هوای پاک چندین اصله درخت را غرس کرد وی مشارکت شهروندان در امور شهری را شرط اساسی در فضای سبز پایدار و پویا دانست و گفت: به طور حتم نگهداری صحیح از فضای سبز زمینه ای برای ایجاد فضای سبزی پایدار می باشد.

  مهندس کشفی اظهار کرد با اشاره به ضرورت افزایش فضای سبز در معابر و بوستان های منطقه 2 ابراز داشت: صرفا کاشتن درخت ملاک نیست بلکه هر فردی باید در مراقبت از نهال کوشا باشد زیرا با احساس مسئولیت فردی می‌توانیم سرانه فضای سبز را در شهرها زیادترکنیم. همچنین کاشت و توسعه درختکاری را تنها وظیفه یک ارگان خاص ندانسته و عنوان کرد: علاوه بر شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط، آحاد مردم باید در خانه ها و مکان های مناسب در جهت درختکاری اقدام کنند.

مهندس کشفی  اظهار داشت: توجه به فرهنگ درختکاری را می‌توان ازاینجا درک کرد که اگر عمر جهان به پایان رسیده باشد و نهالی در دست داشته باشید باید در این فاصله کوتاه آن نهال کاشته شود به همین علت در ایام درختکاری باید از این فرصت برای توسعه فضای سبز استفاده کرد.