اسـتقبال شـایـسته سـازمان محــیط زیـست از نـوآوری خـدمات شـهری منطقه 2

اسـتقبال شـایـسته سـازمان محــیط زیـست از نـوآوری خـدمات شـهری منطقه 2

تدبیر اطلاع رسانی به سبک و شیوه جدید درخصوص رعایت پاکیزگی و نظافت شهر در زمان پذیرائی از هیئت های مذهبی در مساجد حسینیه ها و موکب های خیابانی تقدیر مسئولین محیط زیست را بدنبال داشته است.

اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه دو ضمن اعلام این خبر افزود  در کانال مرتبط با اداره کل محیط زیست این خبر با توضیحات ویژه ای منتشر گردیده است.