استمرار تلاش در جهت پـاکسازی بستر فضاهای سبز و بوستان های سطح منطقه دو

استمرار تلاش در جهت پـاکسازی بستر فضاهای سبز و بوستان های سطح منطقه دو

پاکسازی و تنظیف بستر فضاهای سبز و بوستان های سطح منطقه دو به منظور ارتقای کیفیت منظر شهری، آراستگی و پاکیزگی فضاهای سبز می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه در راستای پاسخگوئی به شهروندان و اهمیت دادن به موضوع زیباسازی باغچه ها افزود: كار نظافت و پاكسازي جداول و  جوي هاي آب سطح منطقه دو در حال انجام است.

وی افزود به منظور فراهم کردن زيبايی بصری در منظر شهری و آراستگی و پاکيزگی فضای سبز و آماده سازی بستر مناسب در جهت واکاری درختان بلوارها و باغچه های معابر اصلی شهر در سطح منطقه به هنگام تردد شهروندان، پاکسازی آن توسط نیروهای حوزه خدمات شهری  منطقه و  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری  در حال اجراست.

مزیدی ضمن تشکر از سیاست گذاری جدید سازمان سیما، منظر و  فضای سبز شهری آمادگی پرسنل خدوم و زحمتکش خدمات شهری منطقه را جهت همکاری اعلام نمود