استـقبال از بهار 97 در منطقه دو شهرداری کلید خورد

استـقبال از بهار 97 در منطقه دو شهرداری کلید خورد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری دومین جلسه ستاد اجرایی تسهیلات نوروزی منطقه دو تشکیل و با حضور کلیه اعضاء برنامه زمانبندی کشیک نوروزی دوایر مختلف شهرداری بسته شد.

به گزارش علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه دو این جلسه که در پی تداوم جلسات ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری یزد در جهت ارائه خدمات بهتر در طول مدت تعطیلات نوروزی و روزهای پایان سال به شهروندان عزیز و مسافران نوروزی تشکیل گردید.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد با تدبیر اتخاذ شده در شهرداری یزد و برنامه های کشیک نوروزی در منطقه دو شاهد بهبود کیفیت خدمات رسانی شهرداری و پاسخگویی به هموطنانی که یزد را برای گذران تعطیلات خود انتخاب نموده اند داشته باشیم .