آزاد سـازی معابر شهری با هدف تأمین رفاه شهروندی

آزاد سـازی معابر شهری با هدف تأمین رفاه شهروندی

کاهش معضلات و مشکلات ترافیکی از دیگر اهداف تخریب املاک در مسیر می باشد.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود: بدون‌ تعامل و همکاری شهروندان رسیدن به این مهم امکانپذیر نبوده و قدر مسلم همکاری، همراهی و همدلی شهروندان با شهرداری در اجرای پروژه‌های آزادسازی در سطح منطقه دو باعث حل و بازگشایی گره‌های ترافیکی و نیز توسعه و تعالی شهر در همه زمینه‌ها خواهد شد.

وی گفت: بر همین اساس  و با پیگیری اداره حقوقی و املاک شهرداری و حکم مراجع قضایی ملک مذکور با رعایت حقوق مالک تخریب و اقدامات لازم جهت بازگشایی کامل این مسیر در دست اجرا  می باشد.

کشفی افزود: گره گشایی و تسریع در عملیات رهاسازی مسیر داده شد که با تمام توان در این جهت پیش رفته تا شاهد رفع معضلات و مشکلات این مسیر باشیم که خوشبختانه با رأی صادره و پیگیری‌های فراوان هم اکنون شاهد آزادسازی قسمتی از مسیر خواهیم بود و در آینده نزدیک این مشکل ترافیکی در این ناحیه مرتفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از محسن دهقان رئیس اداره املاک منطقه، ملکی واقع در میدان ابوذر با همکاری شهرداری  و از طریق دادگاه تملک و آزاد سازی گردید .

وی هدف از این آزادسازی را سهولت در تردد و رفع گره‌های ترافیکی عنوان کرد و افزود آزاد سازی بدون همراهی شهروندان امری دشوار و خواستار تعامل و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در بازگشایی و آزادسازی معابر و تسریع در روند پروژه‌ها شد.