آزاد ساز ی و تخریب ساختمان واقع در خیابان کاشانی

آزاد ساز ی و تخریب ساختمان واقع در خیابان کاشانی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد یک واحد ساختمان مسکونی واقع در خیابان کاشانی کوچه قریشی پشت مجتمع تجاری شهاب آزادسازی، تملک و جهت تبدیل به پارکینگ تخریب گردید.

این پلاک به متراژ 340 متر مربع می باشد که بزودی به پارکینگ تبدیل و برای استفاده عموم مردم در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.