آزاد سازی 60درصد مسیر حاشیه میدان ابوذر به سمت خیابان کاشانی

آزاد سازی 60درصد مسیر حاشیه میدان ابوذر به سمت خیابان کاشانی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد قسمتی از مسیر حاشیه میدان ابوذر به طرف خیابان کاشانی آزاد سازی و تخریب شد.

براساس این گزارش آزاد سازی این مسیر مطالبه بسیاری از شهروندان است که شامل 18 مغازه است و تاکنون 50 درصد آن آزاد سازی و تخریب شد علاوه بر این با مالکین سه پلاک دیگر نیز مذاکرات لازم انجام و مراحل انتقال سند به شهرداری در حال انجام است.

تعریض مسیر فوق با هدف تسهیل ترافیک روان در جهت رفاه حال شهروندان انجام شده است.