آزاد سازی پیاده رو بیمارستان کلیوی امام رضا(ع) در میدان نماز

آزاد سازی پیاده رو بیمارستان کلیوی امام رضا(ع) در میدان نماز

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو عملیات آزاد سازی پیاده رو مجاور بیمارستان کلیوی امام رضا در میدان نماز آغاز شد.

در بازدیدی که به همین منظور توسط مدیر منطقه دو و با همراهی مهندس زکی زاده، رئیس اداره عمران شهرداری منطقه دو و کارشناسان آن واحد انجام شد، عملیات عمرانی پیاده رو سازی اطراف بیمارستان در اسرع وقت انجام شده تا مراجعه کنندگان با مشکل روبرو نگردند. مهندس کشفی مدیر منطقه دو  ضمن تشکر از فعالیت های خیرمندانه مؤسس بیمارستان اظهار امیدواری کرد با هماهنگی انجام شده معابر اطراف این مؤسسه خیریه وپارکینگ حاشیه ای آن توسط اداره عمران شهرداری منطقه در آینده ای نزدیک آسفالت گردد.