آزاد سازی و تخریب چهار باب ساختمان واقع در بلوار خاتم

آزاد سازی و تخریب چهار باب ساختمان واقع در بلوار خاتم

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، چهار باب ساختمان مسکونی و تجاری متعلق به آقای  پسران واقع در بلوار آیت الله خاتم آزاد سازی و تخریب شد.

وجود این ساختمان مشکلات و خطراتی را  برای تردد وسایل نقلیه در این مسیر به وجود آورده بود که با تخریب آن آزاد سازی بلوار خاتم تکمیل و ایمنی خودروها را افزایش و باعث روان سازی ترافیک و تأمین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور گردیده است.