اردوي كوهنوردي خواهران بسيجي

اردوي كوهنوردي خواهران بسيجي
کوهنوردی خواهران بسیجی
 جمعي ازخواهران بسیجی پایگاه  مقاومت شهيد صدوقي شهرداري يزددر قالب گروه کوهنوردی به منطقه دره گاهان شهرستان تفت اعزام شدند .
این گرد همايي با برگزاری زیارت پرفیض عاشورا آغاز و حاضران پس از بازديد از تفرجگاه دره گاهان مسافتی راکوهپیمایی نموده و با صرف صبحانه مراسم را به پايان رساندند شايان ذكراست خواهران بسيجي شهرداري منطقه دو نيز در اين گرد همايي حضور داشتند .