ارتقاء کـمی و کـیفی فعالیت های عمرانی زیر ذره بین نظارت عالیه ناظرین شهر

ارتقاء کـمی و کـیفی فعالیت های عمرانی زیر ذره بین نظارت عالیه ناظرین شهر

مجموعه شهرداری نهادی اجرایی است که وظایف و خدمات متعدد را بر عهده دارد و یکی از شاخص ترین وظایف محوله به این مجموعه ارائه خدمات عمرانی، اجرای پروژه های عمرانی و رفع نیازمندی های سطح شهر می باشد وسرعت عمل اجرای پروژه ها را  باید قدرشناس کسانی باشیم که نهایت تلاش خود را در اجرای پروژه        داشته اند.

کشفی مدیر منطقه2شهرداری ضمن خیر مقدم به حضار  برای موفقیت در امورات شهرداری منطقه و حرکت در راستای یک برنامه ریزی منسجم  به منظور پیشبرد پروژه های در دست اجرای منطقه 2 وبررسی پیشرفت پروژه‌های عمرانی شهر با بیان اینکه دستاورد‌های بسیار خوبی در سال جاری در حوزه عمران شهری حاصل شده، اعلام کرد: هم اکنون پروژه های عمرانی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و نظارت عالیه ناظران شورای اسلامی شهر و شهرداری می تواند در بهبود کیفی و کمی این پروژه ها ی عمرانی نقش بسزائی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اقدامات عمرانی نقش مهمی در تحول و زیبا سازی چهره شهر دارد و به دلیل تآثیرات اجتماعی که بین شهروندان دارد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا پیمانکاران با هدف نظارت دقیق بر روند احداث پروژه ها و همچنین شناسایی و مرتفع ساختن  مسایل پیش رو در اجرای پروژه های عمرانی پیشرو باشند تا با همفکری و ارایه راهکارهای مناسب و قانونی  توسط ناظران عالیه، مشکلات مطرح شده بررسی و اقدام لازم توسط پیمانکاران بعمل آید.

وی تصریح کرد:  پیمانکاران به نوعی بازوان پرتوان شهرداری ها هستند و هر چه توان اجرایی کمی و کیفی آنها ارتقاء یابد توسعه و فعالیتهای عمرانی شهری سرعت بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه خاطر نشان ساخت با اشاره به لزوم رعایت تناسب بودجه با امکانات در بخش های مختلف پیمانکاری و به منظور پیگیری روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ، پیام های سامانه شهربین و  به منظور ایجاد رضایت مندی حداکثری همشهریان ، موارد الویت دار در دستور کار قرار گیرد.