ارتقاء کـمی و کـیفی خدمات شهری زیر ذره بین نظارت عالیه مدیریت شهری

ارتقاء کـمی و کـیفی خدمات شهری زیر ذره بین نظارت عالیه مدیریت شهری

مجموعه شهرداری نهادی اجرایی است که وظایف و خدمات متعدد را بر عهده دارد و یکی از شاخص ترین وظایف محوله به این مجموعه ارائه خدمات به شهروندان و رفع نیازمندی های سطح شهر می باشد.  

کشفی مدیر منطقه2شهرداری ضمن خیر مقدم به پیمانکار جدید منطقه همراه با آرزوی سلامتی و موفقیت اذعان داشت توجه ویژه مسئولین به محیط زیست و مسائل مربوط به آن در کنار توانمندی های شهرداری ها در ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فضای سبز و جلوگیری از چالش های محیط زیستی در حریم شهر در جهت بازآفرینی توانمند و پایدار اقدامات مؤثری صورت پذیرد .

وی اظهار داشت شهرداری یزد تمام توان خود را در خصوص مسائل زیست محیطی از جمله جمع آوری به موقع زباله های عمومی و نیز دفن بهداشتی و توجه به فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدأ به اجرا می گذارد تا با همدلی و همراهی بتوانیم در کاهش آسیب به محیط زیست شهری کوشاتر از پیش عمل نمائیم..

 کشفی تصریح کرد:  پیمانکاران به نوعی بازوان پرتوان شهرداری ها هستند و هر چه توان اجرایی کمی و کیفی آنها ارتقاء یابد توسعه و فعالیتهای خدمات شهری سرعت بیشتری خواهد گرفت.

شایان ذکر است بالغ بر 4 میلیون  متر مربع از معابر شهری منطقه  دو بصورت روزانه و قسمتی نیز به صورت یک روز در میان رفت و روب و نظافت و نیز به میزان  66 تن زباله خانگی روزانه از سطح منطقه 2 جمع آوری و به گود زباله انتقال پیدا می کند.