ارتقاء بهداشت در فرآیند مثبت بازیافت زباله

ارتقاء بهداشت در فرآیند مثبت بازیافت زباله

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به منظور فرهنگ سازي و اطلاع رساني به شهروندان در خصوص ساعت جمع آوری زباله بنرهای اطلاع رسانی  در معابرمنطقه 2 نصب شد

 مزیدی معاون خدمات شهری منطقه گفت: در راستای ارتقاء وضعیت نگهداشت شهر و بهبود وضعیت خدمت رسانی به شهروندان و کاهش معضلات شهری و زیست محیطی بنرهای ویژه ای با عنوان مشارکت شهروندان + پاکبانان = نظافت و پاکیزگی شهر در سطح محدوده منطقه طراحی و نصب گردیده است.

مزیدی تصریح کرد: در این بنرها از شهروندان خواسته شده است ازقراردادن زباله ها خــارج از ساعت مقرر خــود داری نمایند تا از ریختن شیرابه در معابر جلوگیری شود.

در ادامه پیمانکار خدمات شهری منطقه متذکر شد جمع آوری زباله های شهر از ساعت 10 شب شروع و نظافت کلی شهر نیز در شب صورت می گیرد تا شهروندان فعالیت های روزانه خود را در محیطی آراسته آغاز کنند.

وی با بیان اهمیت جمع آوری زباله در شب اظهار داشت : قرار دادن زباله در روز علاوه بر اینکه باعث بروز مشکلات بهداشتی و آلودگی های زیست محیطی می شود منجر به زشت شدن منظر شهری خواهد شد