آرام سـازی سـرعتگیرها گـره گشایی مـناسب درجـهت روانـسازی تـرافیک

آرام سـازی سـرعتگیرها گـره گشایی مـناسب درجـهت روانـسازی تـرافیک

آرام سازی ترافیک، مجموعه ای از استراتژی هایی است که توسط برنامه ریزان شهری و مهندسان ترافیک به منظور کاهش سرعت ترافیک باتعریف عام استفاده می شود و نتیجه مستقیم این امر افزایش ایمنی ترافیک در معابر عمومی شهری است.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری در این راستا افزود: رواج و نهادینه کردن فرهنگ رانندگی، هدف دستگاه‌های متولی است و ایمن سازی و آرام سازی ترافیک در محل های مورد تایید نسبت به  نصب سرعتگیر و سرعتکاه استاندارد می باشد.

وی یاد آور گردید یکی از راههای اصلی در جهت ایمن سازی و افزایش سطح ایمنی در معابر آرام سازی است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، تلاش های گسترده ای در امرکنترل و کاهش سرعت و حجم وسایل نقلیه در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، امید دهقانیزاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه در این خصوص افزود : استاندارد سازی و آرام سازی سرعتگیرهای سطح منطقه در حال انجام است که تا کنون 20 مورد انجام و مابقی به تدریج اقدام می گردد .