آرامـش عمومی شهر در گـروی تـعامل بین بخشی دسـتگاههای اجرائی

آرامـش عمومی شهر در گـروی تـعامل بین بخشی دسـتگاههای اجرائی

  ایجاد تعامل بین شهرداریها و دستگاههای اجرائی خدمات رسان بسیاری از مشکلات شهروندان را حل وفصل می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 ،کشفی مدیر منطقه2 در جلسه ای که در راستای تعامل بین بخشی با دستگاههای اجرائی برگزار گردید ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین حاضر خاطر نشان ساخت در صورت وجود تعامل بین شهرداری و امور برق2 کار انجام پروژه ها با سرعت بیشتری عملیاتی خواهد شد.

 ماندگاری مدیر امور برق2 یزد در خصوص افزایش کارها به صورت استاندارد، افزود استعلام های لازم قبل از صدور مجوز توسط شهرداری از ادارات خدمات‌رسان مانند اداره برق به صورت دقیق و کامل انجام شود تا قبل از هرگونه انجام عملیات عمرانی سطح شهر و معابر، وضعیت حریم کابل های برق و امکان خدمات‌رسانی به شهروندان در آن منطقه بررسی تا جواب مکتوب به شهرداری اعلام شود.

 در ادامه وی با تشکر از  مدیر منطقه2 جهت برپایی این نشست مشترک ، خاطرنشان نمود: خود را جزئی از شهروندان شهر می دانیم ، لذا امور برق2 یزد ، همواره  همکاری های لازم را با شهرداری ها بعمل می آورد.

وی گفت: با اولویت بندی و رسیدگی به مسائل ایمنی برقی و تسریع در امور پیمانکاران بتوانیم بخشی از این مشکلات شهرداری را برطرف نماییم.