ادامه عمليات اجرايي احداث ميدان قرآن و بلوار خاتم

ادامه عمليات اجرايي احداث ميدان قرآن و بلوار خاتم
نام پروژه : ادامه عمليات اجرايي احداث ميدان قرآن و بلوار خاتم    
كار فرما : شهرداري منطقه دو                                                                                          
پيمانكار :سازمان عمران
مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 1500 متر مكعب زيرسازي 12500 متر مربع در 8 لايه تهيه و نصب سنگ جدول 2200متر  - آسفالت 12500 متر مربع
تاريخ شروع :15/1/1390
تاريخ پايان :25/6/1390
كل هزينه انجام كار: 2.000.000.000 ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به اعتبار تخصيص يافته جهت بهبود و روانسازي ترافيك