ادامه عمليات اجرايي احداث بلوار سنتو ( خيابان امام حسن مجتبي (ع) )

ادامه عمليات اجرايي احداث بلوار سنتو ( خيابان امام حسن مجتبي (ع) )
نام پروژه :  ادامه عمليات اجرايي احداث بلوار سنتو ( خيابان امام حسن مجتبي (ع) )
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :سازمان عمران شهرداري
مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 2840متر مكعب- زيرسازي 6400متر مربع در 4 لايه آسفالت 6400 متر مربع
تاريخ شروع :1/5/1390
تاريخ پايان :28/6/1390
كل هزينه انجام كار:  3.160.000.000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  جهت بهبود و روانسازي ترافيك و دسترسي از بلوار مدرس به منطقه حسن آباد و كاهش ترافيك خيابان خرمشهر